Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

tel: 14 688 01 39

e-mail: cosip(at)gmina.tarnow.pl

p.o. dyr: mgr Daniel Beściak

 

Działy:

Dyrektor: 14 688 01 20

Płace/praktyki młodocianych:  14 688 01 39

Kadry/księgowość/stypendia: 14 688 01 29

 

budynek Urzędu Gminy Tarnów pok. 209-211

godz. pracy: pn 8.30 – 16.30, wt – pt 7.30 – 15.30