UCHWAŁA NR XIX/258/2020 RADY GMINY TARNÓW z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli i niesamorządowych szkół publicznych.

Uchwała Nr XVII/232/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021

UCHWAŁA NR XI/164/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/165/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały dot. utworzenia COSiP

UCHWAŁA NR XI/166/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/167/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa

UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/118/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/325/2013 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych

UCHWAŁA NR VIII/119/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR VI/75/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym; przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Tarnów dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Tarnów osoby prawne i fizyczne, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

UCHWAŁA NR VI/76/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Statut COSiP