Pracownicy młodociani

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika

 

Stypendia

– Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego –wersja *.pdfwersja *. doc- Word

UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VI/187/2013 z dnia 27-12-2013 r.- procedury udzielania i wypłaty stypendiów Wójta Gminy Tarnów

 

Pozostałe

– Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – wersja pdf, wersja Word

– Oświadczenie o dochodach –wersja *.odt – Open Officewersja *. doc- Word