Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli zajmuje się:

  • obsługą kadrową szkół i przedszkoli,
  • obsługą finansowo-księgową szkół i przedszkoli,
  • prowadzeniem spraw socjalnych i mieszkaniowych nauczycieli zamieszkałych w budynkach szkół oraz pracowników administracyjno-technicznych,
  • opracowywaniem oraz przedkładanie do zatwierdzenia rocznych planów finansowych Zespołu oraz składanie sprawozdań z jego realizacji,
  • obsługą szkół i przedszkoli w zakresie realizacji remontów bieżących we współdziałaniu z dyrektorami,
  • kontrolowaniem prawidłowości działania dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie utrzymania placówek w należytym stanie technicznym, sanitarnym, bezpieczeństwa przeciw pożarowego i BHP.