Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku […]

Podstawowa kwota dotacji – COSiP.4431.2.2020

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020r , poz. 17) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. I. Podstawowa kwota dotacji w 2020r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: 1. dla przedszkoli […]

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej

1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi; 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) niekaralność w zakresie zakazu pełnienia […]

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra […]

#zdalnaszkola+

Gmina Tarnów pozyskała kolejne 105 tyś zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” na doposażenie w sprzęt komputerowy szkół i wsparcie uczniów w procesie zdalnego nauczania. To już kolejny zastrzyk finansowy dla naszych jednostek oświatowych, które w miesiącu kwietniu dofinansowane zostały kwotą 80 tyś zł, również na zakup laptopów. W […]

Podstawowa kwota dotacji – COSiP.4431.2.2020

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r , poz. 17) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. I. Podstawowa kwota dotacji w 2020 r., na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: […]

#zdalnaszkola

Gmina Tarnów pozyskała 80 tysięcy złotych na zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów gminnych szkół. Pieniądze pochodzą z rządowego projektu „Zdalna szkoła”, który ma zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu uczniów. – W tym trudnym czasie, nauka musiała zostać przeniesiona przed monitory komputerów. Niestety, nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt, by realizować […]