Uchwały z VIII Sesji Rady Gminy Tarnów

Rada Gminy Tarnów na VIII posiedzeniu 7 sierpnia 2019 r. przyjęła następujące uchwały: UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów UCHWAŁA NR VIII/118/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia […]

Informacja – podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. I. Podstawowa kwota dotacji w 2019 r, na podstawie art. 78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: […]

Uchwały z VI sesji Rady Gminy Tarnów

Rada Gminy Tarnów na posiedzeniu 10 kwietnia br. przyjęła UCHWAŁĘ NR VI/76/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała była wynikiem wprowadzonych zmian w oświacie w zakresie likwidacji gimnazjów.

Uchwały z V Sesji RG Tarnów

Rada Gminy Tarnów na V Sesji w dniu 21 lutego br. przyjęła dwie uchwały w zakresie oświaty: UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach […]

Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 w ramach projektu pn. Regionalny Program Stypendialny finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania  znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego. Wsparciem mogą […]

Podstawowa kwota dotacji w 2018 r.

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: dla przedszkoli 782,74 zł, […]

Obwieszczenie – dotacje

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. Podstawowa kwota dotacji w 2018 r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: 1. dla […]