Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra […]