Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r , poz. 17) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji
i statystycznej liczby uczniów.
I. Podstawowa kwota dotacji w 2020 r., na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 882,22 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 790,60 zł,

II. Statystyczna liczba uczniów w 2020 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach –206 ,
2. oddziałach przedszkolnych – 100.

III. Wskaźnik zwiększające w 2020 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,27082.

IV. Najbliższą gminą prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych jest Gmina Wierzchosławice.