Podstawowa kwota dotacji – COSiP.4431.2.2020

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r , poz. 17) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. I. Podstawowa kwota dotacji w 2020 r., na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: […]