#zdalnaszkola

Gmina Tarnów pozyskała 80 tysięcy złotych na zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów gminnych szkół. Pieniądze pochodzą z rządowego projektu „Zdalna szkoła”, który ma zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu uczniów. – W tym trudnym czasie, nauka musiała zostać przeniesiona przed monitory komputerów. Niestety, nie wszyscy uczniowie posiadają odpowiedni sprzęt, by realizować […]