Informacja

Wójt Gminy Tarnów informuje: Dzięki staraniom gminy od 14 stycznia 2020r. wszystkim uczniom z terenu Gminy Tarnów uczęszczającym do szkół podstawowych przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Dokumenty upoważniają do darmowych przejazdów MPK: Uczeń, który chce skorzystać z bezpłatnych przejazdów, musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Jednak Zarząd Dróg i […]