Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji  i statystycznej liczby uczniów.

I. Podstawowa kwota dotacji w 2019r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 844,83 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 751,18zł,

II. Statystyczna liczba uczniów w 2019 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach –186,33 ,
2. oddziałach przedszkolnych – 108,66

III. Wskaźnik zwiększające w 2019 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,2450
2. publicznych gimnazjów – 0,7020.

IV. Najbliższą gminą prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych jest Gmina Wierzchosławice.