Podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji  i statystycznej liczby uczniów. I. Podstawowa kwota dotacji w 2019r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: 1. dla przedszkoli […]