Rada Gminy Tarnów na VIII posiedzeniu 7 sierpnia 2019 r. przyjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/118/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/325/2013 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych

UCHWAŁA NR VIII/119/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych