Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji
i statystycznej liczby uczniów.

I. Podstawowa kwota dotacji w 2019 r, na podstawie art. 78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 834,89 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 650,54 zł,

II. Statystyczna liczba uczniów w 2019 r. dokonana na podstawie art. 78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach – 179,
2. oddziałach przedszkolnych – 113

III. Wskaźnik zwiększające w 2019 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,2450
2. publicznych gimnazjów – 0,7020.

IV. Najbliższą gminą prowadzącą szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest Gmina Wierzchosławice