Rada Gminy Tarnów na posiedzeniu 10 kwietnia br. przyjęła UCHWAŁĘ NR VI/76/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała była wynikiem wprowadzonych zmian w oświacie w zakresie likwidacji gimnazjów.