Informacja – podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. I. Podstawowa kwota dotacji w 2019 r, na podstawie art. 78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: […]

Uchwały z VI sesji Rady Gminy Tarnów

Rada Gminy Tarnów na posiedzeniu 10 kwietnia br. przyjęła UCHWAŁĘ NR VI/76/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów. Uchwała była wynikiem wprowadzonych zmian w oświacie w zakresie likwidacji gimnazjów.