Uchwały z V Sesji RG Tarnów

Rada Gminy Tarnów na V Sesji w dniu 21 lutego br. przyjęła dwie uchwały w zakresie oświaty: UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach […]