Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:

  1. dla przedszkoli 782,74 zł,
  2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 576,44 zł,
    Statystyczna liczba uczniów w 2018 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
  3. przedszkolach – 122,
  4. oddziałach przedszkolnych – 37.
    Wskaźnik zwiększające w 2018 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
  5. publicznych szkól podstawowych 1,330
  6. publicznych gimnazjów – 1,346.