Podstawowa kwota dotacji w 2018 r.

Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: dla przedszkoli 782,74 zł, […]